GedHTree HomepageIndex
 Brian Karavis
 b.         
 d.         
 Paul D Karavis
 b. Private
 d.         
 Graeme L Karavis
 b. Private
 d.         
 David Charles Pankhurst
 b.         
 d.1976
 Sylvia Pankhurst
 b. Private
 d.         
 Klara Minder
 b.1913 Switzerland
 d.1997 Pamber Heath, Hampshire