03_2-06.jpg

Frances Preston, nee Appleton (1615 - 1672), wife of Jacob Preston


Previous Thumbnails Next