03_2-11.jpg

Elizabeth Preston, nee Perry (1692 - 1771), wife of Jacob Preston


Previous Thumbnails Next